INFORMACJE O NAS

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA „ALFA” Sp. z o.o. 26-200 KOŃSKIE, ul. Robotnicza 14 www.alfa-konskie.pl, e-mail: alfa.agencja@gmail.com KRS 000648586 NIP 658 198 4827 Regon 365925554 Tel. 791 591 997, 795 791 997 Licencja MSWiA nr L-0017/2017

Ochrona Fizyczna Osób i Mienia:

Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów i osób jest wykonywana przez kwalifikowanych (wpisanych na listę prowadzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji) oraz nie kwalifikowanych pracowników ochrony. Wszyscy nasi pracownicy legitymują się zaświadczeniem o niekaralności sądowej, stosownym przeszkoleniem i doświadczeniem zawodowym. Praca ich jest stale nadzorowana i oceniana m.in. pod względem solidności i jakości. Podejmujemy się również ochrony doraźnej, jednorazowej lub krótkookresowej, ochrony imprez kulturalnych, rozrywkowych, rodzinnych itp. Oferujemy stawkę wyjściową, godzinową w wysokości od 14 złotych netto (z możliwością negocjacji). Ponadto oferujemy usługę utrzymania porządku w budynkach i zagospodarowanie terenów zielonych. Wynagrodzenie również do negocjacji. W najbliższym czasie planuje rozszerzyć naszą ofertę, szczegóły przy bezpośrednim kontakcie.

Ochrona fizyczna osób i mienia